Klubben

Klubben


Bestyrelse :

Formand :

 

Marie Foss

Varde hovedvej 32

6760 Ribe 


Tlf.75431910 /24660814

mail : foss-larsen@privat.dk

 

Næstformand :

Hanne Tidemand

Havremarken 12

6771 Gredstedbro

 

Tlf. 75432627 / 29691823

mail : hannetidemand@gmail.com

 

Kasserer :

Eva Nielsen

Kærbølvej 22

6760 Ribe

 

mail : nielsenribe@gmail.com

Sekretær :

Sine Marie Møller

Kjærmarken 14

6771 Gredstedbro

 

Tlf.  40275150

 mail : sinemarie@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Nora Damm

Hjortlundvej 24

6771 Gredstedbro

 

Tlf. 75431839 / 20214318

mail : noradamm@gmail.comSuppleanter

Birthe Ried Larsen og Ingrid Nygaard

Revisor

Annette Burkael

Bjarne Nielsen (suppl)


Vi holder til :


I gymnastiksalen - Gredstedbro Skole - indkørsel fra Kongeåvej - parkering i skolegården.